Zrušení registrace a smazání osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro uskutečnění objednávky likvidace a pro komunikaci se zákazníkem. Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Více informací.

Jméno
Váš email
Upozorňujeme, že v případě požadavku o vymazání osobních dat ze systému budou všechna data trvale odstraněna bez nároku na dodržení původního plnění uzavřené obchodní dohody. Zvažte proto prosím důsledky tohoto odhlášení.
Vaše informace jsou v bezpečí a bude s nima nakládáno pouze v rámci zaslané poptávky. V případě obchodní dohody budou podspoupeny obchodnímu oddělení ke zpracování zakázky. V opačném případě s nimi nebude jinak nakládáno. Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Přečtěte si informace o ochraně údajů. Váš tým projektu Centra ekologické recyklace.