Autor František Tauterman

O autorovi

Projekt CER / Centrum Ekologické Recyklace - specialista pro skutečnou recyklaci elektroodpadu

Technologie zpracování

Víte, že využíváme zázemí nejlepší recyklační technologie umístěné v České republice? Technologie umožňuje odděleně separovat ve velmi vysoké čistotě suroviny, ze kterých jsou jednotlivé elektroodpady vyrobeny. Suroviny jsou přímo expedovány do hutí a dalších zpracoven recyklovaných materiálů a po úpravě slouží k výrobě nových elektrozařízení nebo jiných výrobků.

Zelený bod

Výkonnostní údaje technologie pro zpětné získávání fluorchlorouhlohydrátů (CFC) z chladicích okruhů a izolačních pěn byly posouzeny a akceptovány auditem nezávislého německého odborného institutu DWP (specialista na poradenství v oblasti chemie).Tato technologie patří mezi čtyři nejlepší evropské technologie svého druhu, kterým byl udělen tzv. zelený bod od auditoské firmy con-net consultancy network GmbH.

Elektroodpad a získané suroviny

Víte, že společnost D+P REKONT působí aktivně v oblasti odpadového hospodářství od svého založení v roce 1994? Od roku 2007 je jejím nosným oborem recyklace elektroodpadu a prodej recyklovaných surovin. Získané suroviny jsou ve vysobé čistotě a bez nutnosti další separace. Tyto suroviny se po svém zpracování předávají výrobcům do nové výroby.

Elektrošrot, a.s. – Chráněné dílny se separační dílnou

Společnost ELETROŠROT a.s. se statutem chráněné dílny se primárně zabývá recyklací elektroodpadu a dalších odpadových materiálů s ohledem na maximální využití odpadů jako suroviny pro další zpracování a zároveň uplatnění osob se zdravotním postižením. V současné době zaměstnává v rámci chráněné dílny více než 90% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tito zaměstnanci tak mohou najít uplatnění na pracovním trhu a navíc se svou prací...

SZE podalo návrh legislativních změn

Připomínky Sdružení zpracovatelů odpadních elektrických a elektronických zařízení (SZE) k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se se mění ustanovení části čtvrté hlavy druhé dílu 8 zákona o odpadech týkající se elektrických a elektronických zařízení, a to za účelem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických...

Stránky na sociální síti Facebook

Pro snadnější komunikaci a předávání informací o průběhu a novinkách projektu podpory Centra pro ekologickou recyklaci byl vytvořen kanál společného dialogu na sociální síti Facebook. Více na: http://www.facebook.com/CentrumEkologickeRecyklace

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie