Kategorie: Novinky

Novinky a informace

Zelený bod

Výkonnostní údaje technologie pro zpětné získávání fluorchlorouhlohydrátů (CFC) z chladicích okruhů a izolačních pěn byly posouzeny a akceptovány auditem nezávislého německého odborného institutu DWP (specialista na poradenství v oblasti chemie).Tato technologie patří mezi čtyři nejlepší evropské technologie svého druhu, kterým byl udělen tzv. zelený bod od auditoské firmy con-net consultancy network GmbH.

SZE podalo návrh legislativních změn

Připomínky Sdružení zpracovatelů odpadních elektrických a elektronických zařízení (SZE) k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se se mění ustanovení části čtvrté hlavy druhé dílu 8 zákona o odpadech týkající se elektrických a elektronických zařízení, a to za účelem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických...

Stránky na sociální síti Facebook

Pro snadnější komunikaci a předávání informací o průběhu a novinkách projektu podpory Centra pro ekologickou recyklaci byl vytvořen kanál společného dialogu na sociální síti Facebook. Více na: http://www.facebook.com/CentrumEkologickeRecyklace

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie