Prohlášení o ochraně osobních údajů

Náš tým je připraven vám představit návrh řešení i osobně na půdě vaší společnosti. Z tohoto důvodu byl vytvořen kontaktní formulář s žádostí o osobní setkání. V případě zájmu o setkání či potřeby rychlého sdělení, vyplňte prosím níže uvedené pole formuláře. Děkujeme.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro uskutečnění objednávky likvidace a pro komunikaci se zákazníkem. Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. 

Údaje, které zadáváte při elektronické objednávce

Fyzická osoba:
 
 • Jméno a příjmení
 • Úplnou poštovní adresu
 • Telefon
 • Adresu elektronické pošty
 • Adresu nakládky
 • Jméno a příjmení kontaktní osoby
Tyto údaje nám umožní provést nezbytné legislativní a účetní operace (Zákon o odpadech a zákon o účetnictví)  vyhotovit doklad o převzetí a předání odpadu k ekologické likvidaci, daňový doklad popřípadě identifikovat Vaši platbu učiněnou bankovním převodem.
 
Fyzická osoba podnikatel - Právnická osoba:
 • Jméno a příjmení/Název firmy
 • Jméno a příjmení kontaktní osoby telefon kontaktní osoby
 • Úplnou poštovní adresu
 • Telefon
 • Adresu elektronické pošty
 • IČ, DIČ
Tyto údaje nám umožní provést nezbytné legislativní a účetní operace (Zákon o odpadech a zákon o účetnictví) vyhotovit doklad o převzetí a předání odpadu k ekologické likvidaci, daňový doklad popřípadě identifikovat Vaši platbu učiněnou bankovním převodem.
 
Evidované údaje jsou výhradně používány pro potřeby firmy František Tauterman / Centrum Ekologické Recyklace, evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně.
 
Centrum Ekologické Recyklace se zavazuje a prohlašuje, že bude se svěřenými osobními daty zákazníků pracovat v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Zároveň se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti stanovené tímto zákonem a vynaložit veškeré možné úsilí na odstranění protiprávního stavu ve vztahu k osobním údajům.
 
Na přání zákazníka odstraníme veškerá registrační data z naši databáze, mino dat nutných pro zpracování účetních položek dle zákona o účetnictví. Žádost o odstranění registrace zasílejte buď e-mailem nebo telefonicky.
 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. §8

Sběr a výkup odpadů
Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých odebral nebo vykoupil následující druhy odpadů podle Katalogu odpadů:
 
Kód druhu odpadu - Název druhu odpadu
 • 170405 - železo a ocel
 • 170401 - měď, bronz, mosaz
 • 170402 - hliník
 • 170403 - olovo
 • 170404 - zinek
 • 170406 - cín
 • 170407 - směsi kovů (170401 – 06)
 • 170411 - kabely
Evidence osob podle odstavce 2 obsahuje:
 
 • druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů,
 • jméno a příjmení,
 • místo trvalého pobytu nebo pobytu
 • číslo občanského průkazu, nebo jiný průkaz totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

Zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech §18

Povinnosti při sběru a výkupu odpadů:
Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem je povinen při odběru nebo výkupu těchto odpadů vést evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil. K plnění této povinnosti je oprávněn vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní průkazy totožnosti. Bez ověření totožnosti tento odpad neodeber ani nevykoupí. Při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje podle zvláštního zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.