Náš příběh...

...aneb jak to celé začalo a dopadlo

Minulost, současnost a budoucnost... 

Navštívenka CER

S myšlenkou, založit službu garantované recyklace, přišel v roce 2005 pan František Tauterman po té, co jej začali oslovovat společnosti s poptávkou po této službě.  Z tohoto důvodu v roce 2006 zahájil činnost pilotní projekt nesoucí značku Centrum Ekologické Likvidace. V roce 2008 vzniká Centrum Ekologické Recyklace a to spojením recyklačních kapacit 3 středisek se spádovostí plzeňského, ústeckého a středočeského kraje.

Středisko CER se od té doby specializovalo na poskytnutí zpracovatelské kapacity elektroodpadu moderním a efektivním způsobem a to bez podpory jiných investic. Díky zdokonalenému systému nakládání s odpady se stalo CER soběstačným projektem a lídrem na špičkové úrovni zpracování odpadu.

Na základě vybudovaného vlivu a odborných znalostí se projekt CER začal věnovat i odbornému poradenství a aktivitám podporujících změnu rozvíjející se legislativy.

Společným cílem je pak skutečně a ekologicky recyklovat odpad nejlepší dostupnou technologií a to za dohledu garanta. Úlohu nezávislého dohlížitele převzalo CER.

Přátelé, kolegové, partneři, zákazníci, jsem přesvědčen, že společným úsilím vytvoříme skvělou a kvalitní službu recyklace odpadu a zároveň tak ještě více ochráníme naše vzácné přírodní zdroje.