RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

D+P REKONT, S.R.O.

Informace ze světa efektivní a ekologické recyklace.

Představení střediska

Elektrorecyklační středisko D+P REKONT situované v obci Strašice na Rokycansku v Plzeňském kraji je vybaveno nejmodernější pravidelně auditovanou a testovanou HI-TECH technologií na recyklaci všech druhů elektroodpadů a elektrozařízení vyjma zářivek a výbojek. Toto středisko je v současné době technicky nejvyspělejší, největší a nejefektivnější elektrorecyklační linkou v České republice a patří mezi nejlepší recyklační provozy v Evropě. Její součástí je také unikátní a vysoce účinná technologie na recyklaci chladicích zařízení. Celková roční zpracovatelská kapacita elektroodpadu střediska je 21 000 t. Ze vstupního materiálu zvoleným postupem vytěžíme až 98% vysoce čistých vyseparovaných surovin (železo, měď, hliník, plasty, PUR pelety, sklo...)
 
Recyklace elektroodpadu
 
Společnost je oprávněná nakládat s nebezpečnými odpady. Pro tuto činnost jsme vybaveni jak personálně tak technologicky a velkou výrobní kapacitou. Na základě těchto skutečností provádíme - sběr elektroodpadu a vysloužilých elektrozařízení. 
 
Spolupracujeme s odborníky a specialisty, což nám umožňuje zvyšovat efektivitu v odpadovém hospodářství a současně snižovat negativní dopad na životní prostředí.
 
Disponujeme nejen velkým výrobním (zpracovatelským) prostorem pro separaci a recyklaci elektroodpadu a  vlastní patentovanou linkou, ale také vlastní dopravou s dostatečně velkými vozidly. 
 
Recyklujeme veškerý elektroodpad i s obsahem nebezpečných látek (monitory, televizory apod.) s výjimkou  radioaktivních a výbušnin odpadů, světelných zdrojů a odpadů živočišné výroby. 
 
Samozřejmostí je vystavení protokolu o ekologické likvidaci, nebo zajistíme evidenční listy vyřazeného elektrozařízení. Dále spolupracujeme při evidenci ročního hlášení a tvorbě statistických podkladů.
 
Centrum Ekologické Recyklace garantuje, že veškerý elektroodpad projde procesem totálního technologického zpracování a v žádném případě nebude určen k repasi a znovupoužití.
 

Video vizitka

Fotografie