STŘEDISKO CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ELEKTROŠTOT, A.S.

Informace ze světa efektivní a ekologické recyklace.

Představení střediska

 
Naše středisko ELETROŠROT a.s. se statutem chráněné dílny se primárně zabývá recyklací elektroodpadu a dalších odpadových materiálů s ohledem na maximální využití odpadů jako suroviny pro další zpracování a zároveň uplatnění osob se zdravotním postižením.
 
V současné době zaměstnává společnost ELEKTROŠROT a.s. v rámci chráněné dílny více než 90% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tito zaměstnanci tak mohou najít uplatnění na pracovním trhu a navíc se svou prací spolupodílí na ekologické likvidaci odpadu, tak aby nemusel být uložen na skládkách.
 
V rámci statutu chráněné dílny nabízí společnost ELEKTROŠROT a.s. možnost využití daňové úlevy a uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a to na placenou likvidaci odpadu, služby s tím související a ostatní služby poskytované společností. Pokud žádné osoby se ZPS nezaměstnáváte, musíte odvádět nemalé částky do státní pokladny.
 

Fotografie