SEPARAČNÍ STŘEDISKO "CENTRUM EKO RECYKLACE" F.TAUTERMANA

Informace ze světa efektivní a ekologické recyklace.

Představení střediska

Česká rodinná firma František Tauterman byla založena v roce 1995. 

 
Již od tohoto roku je naší hlavní činností recyklace a separace elektronického šrotu a výpočetní techniky, solárních panelů FV a skartací dat. 
 
Pro všechny uvedené druhy odpadů současně zabezpečujeme demontáž, odvoz a následnou ekologickou likvidaci v souladu se zákonem číslo 185/2001 zákon o odpadech).
 
Jsme držiteli koncesní listiny pro nakládání s nebezpečnými odpady. Jako oprávněná osoba vystavujeme při převzetí odpadu potvrzení o jeho ekologické likvidaci. Likvidaci provádíme jak pro firmy a domácnosti tak pro státní správu, města, obce, školy apod. včetně svozů vlastními vozy.
 

Fotografie